Category Archives: Vyhlášky

Vyhláška – Oznámení o zahájení řízení o vydání opatření obecné povahy na Územní plán Záluží a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek

Vyhláška – řízení ÚP

Územní plán
Zpráva k ÚP

01. Výkres ZČ

02. Hlavní výkres

03. Výkres VPS,VPO

04. Koordinační výkres

05. Širší vztahy

06. Výkres ZPF

OOP o vydání Územního plánu Záluží