Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 • 1. Název
  • Obecní úřad
 • 2. Důvod a způsob založení
 • 3. Organizační struktura
 • 4. Kontaktní spojení
  • 4.1 Kontaktní poštovní adresa
   • oficiální
    Obecní úřad
    Záluží 13
    413 01 Roudnice n.L.
  • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
   • oficiální
    Obecní úřad
    Záluží 13
    413 01 Roudnice n.L.
  • 4.3 Úřední hodiny
   • Pondělí: 8:00 – 17:30
   • Úterý: 8:00 – 12:30
   • Středa: 8:00 – 17:30
   • Čtvrtek: 8:00 – 12:30
  • 4.4 Telefonní čísla
   • pevná linka: +420777505930
   • mobilní: +420724173943
  • 4.5 Čísla faxu
  • 4.6 Adresa internetové stránky
  • 4.7 Adresa e-podatelny
  • 4.8 Další elektronické adresy
 • 5. Případné platby lze poukázat
  • Číslo účtu: 3673439329, kód banky: 0800
 • 6. IČO
  • 00526452
 • 7. DIČ
  • nemá
 • 8. Dokumenty
 • 9. Žádosti o informace
  Každá fyzická nebo právnická osoba může získat informace následujícími způsoby:
  – osobně na: Obecním úřadě Záluží
  – písemně na adrese: Obecní úřad Záluží, Záluží 13, 413 01 Roudnice n.L.
  – telefonicky: u zaměstnanců obecního úřadu nebo u členů zastupitelstva
  – faxem na čísle: 416 842 110
  – elektronickou poštou na adrese: ou.zaluzi@tiscali.cz
 • 10. Příjem žádostí a dalších podání
  Žádost o poskytnutí informace lze podat ústně, písmeně, prostřednictvím telekomunikačního zařízení.
  Osobní podání: na OÚ Záluží, Záluží 13, 413 01 Roudnice n.L. v úředních dnech a hodinách:
  Pondělí: 8.00-15.30
  Úterý: 8.00-13.30
  Středa: 8.00-13.30
  Čtvrtek: 8.00-13.30
  Každou lichou středu od 17.00-18.00 hodin.

  Písemné podání: na adresu OÚ Záluží, Záluží 13, 413 01 Roudnice n.L.
  Písemná žádost doručena OÚ Záluží je evidována ve spisové službě.

  Telefonické podání: 416 842 110, 724 173 943
  Faxové podání: 416 842 110
  Elektronickou poštou: ou.zaluzi@tiscali.cz

  Ústní podání: ústní žádosti, na které není vyžadovaná písemná odpověď, se neevidují

  Žadatelem pro účel zákona č. 106/1999 Sb., je každá fyzická a právnická osoba, která o informaci žádá.

  Z podání musí zřejmé, kdo žádost podává ( jméno, příjmení, adresa, podpis, popřípadě elektronický kontakt), jaká informace je požadována. Neobsahuje-li tyto údaje, není žádost podáním ve smyslu zákona č. 106/1999Sb.a obecní úřad žádost odloží.

  Jestliže je žádost nesrozumitelná nebo formulována obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů k doplnění žádosti. Nebude-li žádost upřesněna do 30 dnů, bude žádost zamítnuta.

  V případě, že požadované informace se nevztahují do působnosti obecního úřadu, žádost bude odložena a tuto skutečnost sdělí žadateli do 3 dnů.

 • 11. Opravné prostředky
 • 12. Formuláře
 • 13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací
 • 14. Předpisy
 • 15. Úhrady za poskytování informací
 • 16. Licenční smlouvy
  • 16.1 Vzory licenčních smluv
  • 16.2 Výhradní licence
 • 17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.
 • Živnostenský rejstřík
 • Obchodní rejstřík