Zastupitelstvo obce

Miroslav Štembera
Kamila Perglerová
Jan Husák
Lada Burdová
Kateřina Čapková

Kontrolní výbor
Jan Husák – předseda, Michaela Carbochová, Vladimír Jiránek

Finanční výbor
Lada Burdová – předseda, Markéta Altová, Jiřina Černá