Zastupitelstvo obce

Štembera Miroslav
Štembera Miroslav – starosta

Perglerová Kamila
Perglerová Kamila – místostarostka

Husák Jan
Husák Jan – zastupitel

Hanuš Petr
Hanuš Petr – zastupitel


Jiřina Černá – zastupitelka

Kontrolní výbor
Jan Husák – předseda, Milan Novák, Michaela Carbochová

Finanční výbor
Kamila Perglerová – předseda, Markéta Altová, Martin Šulc