Změna úředních hodin na OU

Tímto se dočasně mění úřední hodiny na Obecním úřadě takto:
Pondělí 16:00 – 18:00
Středa 16:00 – 18:00
Děkujeme