Poplatky v roce 2024

Vážení občané,
poplatek za odpad na rok 2024 zůstává stejný jako v loňském roce, tzn. 700,- Kč za osobu nebo za nemovitost. Platba je možná v hotovosti na obecním úřadě a to v úředních hodinách nebo bezhotovostně na číslo účtu 3673439329/0800. Do poznámky prosím napsat Vaše číslo popisné. Částku můžete zaplatit jednorázově do 31.3.2024 nebo ve dvou splátkách, 1.splátku do 31.3.2024 a 2.splátku do 30.9.2024. Upozorňuji, že v dubnu už musíte mít na nádobách nálepku na rok 2024.
Poplatek za psa zůstává také stejný a to 50,-Kč.