Velkoobjemový kontejner

Od čtvrtka 24.března do úterý 29.března budou na obvyklých místech přistaveny velkoobjemové kontejnery na netříděný odpad. Po zkušenostech z minulých let Vás žádáme, abyste do kontejnerů nevhazovali pneumatiky, nebezpečný odpad, elektroodpad, bioodpad a odpad, který lze třídit.